Grafisk form

Under 20 års tid har jag som frilansande formgivare arbetat med både trycksaker och web, som t ex grafisk profilering, broschyrer, förpackningsdesign, tidningsproduktion och utställningar. Sedan 2009 med produktion av Magasin Mora med utgivning fyra-fem gånger per år. Ett gemensamt projekt med Regionstad Mora/Mora Köpstad omfattande artiklar, idé, upplägg och modereportage. Här har idrottare, kulturprofiler och aktuella personer från Mora lyfts fram i både text och bild.

Grafisk utformning av kampanjmaterial på löpande uppdrag.